Delårsrapport Q3 januari-september 2016

Förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde 

Tredje kvartalet i sammandrag

juli-september 2016

– Nettoomsättning 95,2 Mkr (96,5)

– Resultat före skatt 12,6 Mkr (11,3)

– Resultat efter skatt 9,9 Mkr (8,9)

– Resultat per aktie 0,47 kr (0,42)

Delårsperioden i sammandrag

januari-september 2016

– Nettoomsättning 320,3 Mkr (320,8)

– Resultat före skatt 44,2 Mkr (38,0)

– Resultat efter skatt 34,6 Mkr (29,8)

– Resultat per aktie 1,64 kr (1,41)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

  • Resultat före skatt ökar med 12 procent
  • Projektförsäljningen ökar på svenska, finska och norska marknaderna
  • Konsumentförsäljningen påverkas negativt av nya regler för ROT-avdrag samt nya amorteringskrav
  • Avsiktsförklaring upprättad med Ballingslöv International AB med avsikten att förvärva rörelsen i Macro International AB och där Stena Adactum AB avser att förvärva 5,5 miljoner aktier i Svedbergs av Sune Svedberg