HALVÅRSRAPPORT Q2 januari – juni 2018

Fortsatt god utveckling i Sverige

Andra kvartalet i sammandrag:

april -juni 2018

Nettoomsättning 167,0 Mkr (166,6)

Ebita-resultat 18,4 Mkr (16,9)

Resultat före skatt 17,1 Mkr (15,5)

Resultat per aktie 0,63 kr (0,58)

Delårsperioden i sammandrag:

januari – juni 2018

Nettoomsättning 335,7 (338,8)

Ebita-resultat 38,5 (38,2)

Resultat före skatt 36,3 (35,2)

Resultat per aktie 1,35 (1,31)

Viktiga händelser under kvartalet

  • Försäljningen på vår största marknad, Sverige, fortsätter att öka med
    drygt 2 procent.
  • Ebita förstärktes med 9 procent.
  • Kristina Laurelii har utsetts till CFO i Svedbergskoncernen och tillträder i augusti 2018.

Händelser efter kvartalet

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalet