Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Omsättningen ökade till 504,4 Mkr (423,1)
Resultatet före skatt 107,2 Mkr (96,3)
Resultatet efter skatt 73,7 Mkr (66,8)
Vinst per aktie 3,48 kr (3,19)
Styrelsen föreslår en utdelning med 2,50 kr per aktie (2,50)

Omsättning och resultat
Omsättningen ökade med 19,2% till 504,4 Mkr under 2006 och därmed passerade vi för första gången 500 Mkr i omsättning. Den nordiska marknaden för badrum är stark och växer. Svedbergs växer på samtliga geografiska marknader och den största ökningen i kronor är i Sverige och Norge.
Satsningen, att bygga en egen porslinsfabrik i Tallinn, belastade resultatet under året med ca 10 Mkr.

Rörelseresultatet ökade med 11,4 Mkr eller 12,1% jämfört med föregående år.