Delårsrapport januari-juni 2012

Koncernen

april-juni                                                       januari-juni    

– Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4)        – Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4)

– Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2)      – Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

– Resultat efter skatt 7,7 Mkr (14,9)      – Resultat efter skatt 14,3 Mkr (30,5)    

– Resultat per aktie 0,36kr (0,70)         – Resultat per aktie 0,67 kr (1,44)

Nettoomsättning och resultat

Nettoomsättningen för första halvåret 2012 uppgick till 211,3 Mkr (236,4), resultatet före skatt uppgick till 19,2 Mkr (41,2).Volymförändringar och förskjutning av produktmix mot billigare produkter, pga. svagare konsumentmarknad,påverkarresultatet för det första halvåret jämfört med 2011.

I Sverige minskade omsättningen första halvåret med 23,0 Mkr, jämfört med föregående år. INorge tar implementeringen av ett nytt kundavtal längre tid än förväntat vilket gör att vi ännu inte ser effekt av de investeringar som gjorts i marknaden. I Finland och Danmark följer omsättningen,för det första halvåret, föregående års nivå.

Vinstmarginalen för de första sex månaderna uppgick till 9,1 procent (17,4).