Årsredovisning 2015

Svedbergs årsredovisning för 2015 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se (http://www.svedbergs.se).

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version.

Årsredovisningen kan beställas via mail info@svedbergs.se (mailto:info@svedbergs.se) och kommer att finnas i tryckt version den 25:e april 2016.

2016-03-31

Fredrik Björkman

VD