Valberedningens förslag till styrelse 2023

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den till årsstämman den 27 april 2023 kommer att lämna följande förslag till ny styrelse:

Valberedningens förslag innebär att styrelsen under kommande mandatperiod kommer att bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamöter omväljs, dvs att styrelsen skall bestå av Joachim Frykberg, Susanne Lithander, Ingrid Osmundsen, Jan Svensson, Kristoffer Väliharju och Anders Wassberg.

Vidare föreslås omval av Anders Wassberg som styrelsens ordförande. I valberedningen ingår:

Johan Wester, Stena Adactum, ordförande i valberedningen
Anders Wassberg, styrelsens ordförande
Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Svedbergs årsstämma hålls den 27 april 2023 klockan 13.00 i Svedbergs lokaler, Verkstadsvägen 1 i Dalstorp.

För ytterligare information kontakta;
Anders Wassberg, styrelsens ordförande, telefon +46 (0)734 27 08 01