VD Anders Tofte lämnar bolaget

VD Anders Tofte lämnar bolaget med omedelbar verkan. Tills dess att ny VD tillsats, kommer bolaget att ledas av Ordförande Anders Ilstam.

Anders Ilstam

Ordförande

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om

värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 25 april 2013, kl. 09.00

Information beträffande detta pressmeddelande lämnas av Ordförande Anders Ilstam på 0706-307602.