Bokslutskommuniké 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 - Nettoomsättningen ökade till 348,7 Mkr (336,3). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 41,1 Mkr (42,8). - Avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 18,1 Mkr (13,7) - Utdelningen föreslås bli 3 kr per aktie plus en extra utdelning med 2 kr per aktie, totalt 5 kr per aktie (3 kr). Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Jörgen Ekdahl tele 0321-53 30 00, E-mail: jorgen.ekdahl@svedbergs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT01040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT01040/wkr0002.pdf Hela rapporten