Thomas Elvlin ny VD för Macro Design AB

Macro Design AB (publ) har utsett Thomas Elvlin till ny VD. Thomas har en gedigen erfarenhet som VD i tillverkande bolag såsom Stiga AB och Itab shop concept AB, där han med ett starkt kommersiellt fokus bidragit till att stärka respektive bolags marknadsposition.

Thomas tillträder som VD i Macro Design den 12 januari 2021 och ersätter Johan Aspemar som tidigare meddelats lämnar Macro Design.

”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Thomas som VD till Macro Design, med hans kommersiella erfarenhet och kunskap kommer Thomas fortsätta att stärka Macro Designs marknadsposition", säger Per-Arne Andersson, VD och koncernchef i Svedbergs.

 

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2021  klockan 10.00 (CET).