DELÅRSRAPPORT Q3 januari – september 2018

Den varma sommaren försvagade efterfrågan i tredje kvartalet – men försäljningen ökar i slutet av perioden

Tredje kvartalet i sammandrag:

juli – september 2018

– Nettoomsättning 122,2 Mkr (135,4)

– Ebita-resultat 7,8 Mkr (14,5)

– Resultat före skatt 6,8 Mkr (13,2)

– Resultat per aktie 0,25 kr (0,49)


Delårsperioden i sammandrag:

januari – september 2018

– Nettoomsättning 457,9 (474,2)

– Ebita-resultat 46,1 (52,7)

– Resultat före skatt 43,0 (48,5)

– Resultat per aktie 1,59 (1,80)


Viktiga händelser under kvartalet

  • Omsättning påverkas negativt av den varma och långa sommaren
  • Den lägre volymen påverkar lönsamheten negativt
  • Macro Design har utsetts till årets leverantör av Comfortkedjan
  • Kristina Laurelii tillträder som ny CFO


Händelser efter kvartalet

  • Vi ser en god försäljningsutveckling i början av fjärde kvartalet
  • Domen avseende Buildor AB:s intrång i Svedbergs immateriella rättigheter, till fördel för Svedbergs, har vunnit laga kraft