Svedbergs Group offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group