Ny ordförande i Svedbergs i Dalstorp ABs styrelse

Till ny ordförande föreslås Fredrik Cappelen.

Efter trettiofyra år som ordförande i styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB har advokaten Oscar Junzell avböjt omval.
Han kommer att utses till hedersordförande i Bolagets styrelse.

Till ny ordförande föreslås Fredrik Cappelen som under många år lett Nobia till en ledande position inom köksbranchen i Europa.

Dalstorp 2008-03-17

Sune Svedberg 0705 860460
För en majoritet av aktieägarna.