Rättelse; avseende Incitamentsprogram Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Rättelse gällande pressmeddelande avseende Incitamentsprogram  Svedbergs i Dalstorp AB (publ) som offentliggjordes igår den 10 Maj 2021 kl. 16.00.

I pressmeddelandet meddelades felaktigt att ”ytterligare 55 000 teckningsoptioner har tecknats av dotterbolaget Svedbergs Bad AB för eventuella nyrekryteringar”. Korrekt antal skall vara 55 500.

Ett korrigerat pressmeddelande återfinns på svedbergsgroup.se.

 

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2021  klockan 12.00 (CET).