Ändring av arbetstagarrepresentant i styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) meddelar att Anna Westin har utsetts till arbetstagarrepresentant i styrelsen. Hon ersätter Hans Lundström.

För ytterligare information kontakta;

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef, +46 70 638 50 12,

per-arne.andersson@svedbergs.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2021  klockan 14.00 (CET).