Delårsrapport Januari – September 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2000, för koncernen Resultatet efter finansiella poster ökade med 23 procent till 45,5 Mkr (37,0) Vinst per aktie uppgick till 6,20 kr (5,00) Rörelsemarginalen har ökat från 16,8% till 18,9% Försäljningen ökade till 236 Mkr (220) Marknad Omsättningen under perioden uppgick till 236,4 Mkr (220,0), en ökning med 7,5%. Utvecklingen i Sverige, Finland samt Ryssland är fortsatt positiv. I Danmark har den negativa trenden vänt och vidtagna organisationsförändringar förväntas ge en positiv utveckling. Ny distributionskanal i Norge har ännu inte gett planerat resultat. Omsättningen utanför Norden uppgick till 31,5 Mkr (25,6), vilket motsvarar en andel på 13,3%. Omsättningen för produktområdet badrumsmöbler uppgick till 136,4 Mkr (129,9) och för VVS-utrustning till 100,0 Mkr (90,1). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00830/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00830/bit0002.PDF Hela rapporten