Svedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux och erhåller brett stöd för kommande företrädesemission – RÄTTELSE

Rättelse avseende felaktig hänvisning till MAR i pressmeddelandet. Tidigare pressmeddelande innehöll en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen gällande slutförandet av förvärvet av Thebalux anses inte utgöra insiderinformation och hänvisningen till MAR har tagits bort.

Läs det fullständiga pressmeddelandet här: Svedbergs Group