Årsredovisning 2018

Svedbergs årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se (http://www.svedbergs.se).

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en tryckt version.

Årsredovisningen kan beställas via mail info@svedbergs.se (mailto:info@svedbergs.se) och kommer att finnas i tryckt version den 10:e april 2019.

2019-03-29

Per-Arne Andersson

VD

Informationen är sådan som Svedbergs AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 29 mars 2019 kl 10.00.

Information lämnas av VD Per-Arne Andersson.

E-post: per-arne.andersson@svedbergs.se

Telefon: 0321-533000

http://svedbergs.se