Bokslutskommuniké 2003

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 · Resultatet efter finansiella poster ökade med 37% till 56,3 Mkr (41,1 Mkr). · Nettoomsättningen ökade med 4% till 363,7 Mkr (348,7 Mkr). · Resultatet efter skatt blev 40,5 Mkr (28,3 Mkr), per aktie ökade det med 43% till 7,65 kr (5,34 kr). · Utdelningen föreslås bli 4 kr per aktie. Frågor med anledning av denna rapport besvaras av Jörgen Ekdahl tele 0321-53 30 00, E-mail: jorgen.ekdahl@svedbergs.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT00620/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/19/20040219BIT00620/wkr0002.pdf Hela rapporten