Pressmeddelande

Valberedningens förslag till styrelse för 2014

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB kommer på årsstämman den 28 april 2014 att föreslå:

  • att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter
  • omval av ledamöterna Anders ilstam, Sune Svedberg, Anna Svedberg och Jan Svensson. Urban Jansson har avböjt omval och till ny ledamot föreslås Carina Malmgren Heander*
  • omval av Anders ilstam som styrelseordförande

Valberedningen har konstaterat att en majoritet av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till bolagets större aktieägare.

Bakom valberedningens förslag står aktieägare som representerar cirka 70 procent av samtliga röster i bolaget.

Förslag till arvoden mm kommer att presenteras i kallelsen till stämman.

I årets valberedning ingår:

Sune Svedberg, huvudägare
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring AB
Fabian Hielte, Ernström Finans AB
Anders ilstam, styrelsen ordförande och sammankallande

Årsstämman hålls den 28 april klockan 17 på huvudkontoret i Dalstorp, Verkstadsvägen 1,
51463 Dalstorp. Anders ilstam föreslås leda stämman.

Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Anders ilstam på 070 630 76 02.

*Carina Malmgren Heander är idag chef för Electrolux affärsenhet "Electrolux Grand Cuisine" som riktar sig till konsumenter i lyx segmentet. Carina är civilekonom och var tidigare personaldirektör för Electrolux. Innan Electrolux har hon haft flertalet ledande befattningar inom Sandvik och ABB bland annat som personaldirektör och projektchef.
Carina är styrelseledamot i Scandinavian Track Group och Timezynk AB.

Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag. Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler, duschar, badkar, toaletter, handdukstorkar, blandare och tillbehör. Allt säljs under varumärket SVEDBERGS och konceptet förenklar för konsumenten att förverkliga sett nya badrum genom enklare planering, logistik, installation och skapar harmoniska badrum. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden