Valberedningens förslag till styrelse för 2017

Valberedningen i Svedbergs i Dalstorp AB har meddelat att den till årsstämman den 25 april 2017 kommer att lämna följande förslag:

  • o   att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter
  • o   att föreslå omval av styrelseledamöterna Anders Ilstam, Jan Svensson, Anders Wassberg och Martin Svalstedt. Carina Malmgren Heander har avböjt omval. Att till nya styrelseledamöter föreslå Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen.
  • o   att föreslå Anders Wassberg som styrelsens ordförande.

Anette Frumerie, Civilingenjör vid KTH i Stockholm. Är VD på Besqab sedan 2012, tidigare chef inom Skanska och JM.

Ingrid Osmundsen, Managementkonsult, Bachelor of Arts vid University of Washington, operativ erfarenhet avseende retail från Macys (USA), Nike Retail (Europa), Lindex,
DAY Birger et Mikkelsen, Wedins Skor och Claire’s Accessories (Europa).

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I valberedningen ingår:
Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring och ordförande i valberedningen
Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Martin Svalstedt, Stena Adactum
Bengt Belfrage, Nordea Fonder

Svedbergs årsstämma hålls den 25 april klockan 15 i Svedbergs lokaler,
Verkstadsvägen 1 i Dalstorp.

Kontaktuppgifter:
Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Anders Ilstam på 0706-307602.