Mer än fördubbling av försäljning och resultat

Första kvartalet i sammandrag

Januari–mars 2022

Viktiga händelser under kvartalet

Viktiga händelser efter periodens utgång

Finansiella mål

De av styrelsen beslutade finansiella målen för koncernen är:

Information är sådan som Svedbergs i Dalstorp AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnas för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 08.30.

Svedbergs startades 1920 och koncernen bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien. Koncernens bolag utvecklar, designar och försäljer badrumsmöbler och närliggande produkter. Under devisen samarbete utan sammanblandning utvecklar kontinuerligt koncernens bolag sina produktsortiment för hela badrummet. Genom ett nära samarbete med partners tillgodoses konsumentens köplust att inreda sitt badrum. Koncernen bedriver sin verksamhet under varumärkena Svedbergs, Macro Design, Cassøe, Roper Rhodes, Tavistock och R2. Moderbolaget Svedbergs i Dalstorp AB bedriver sin verksamhet i Dalstorp utanför Ulricehamn. Dotterbolaget Macro Design i Laholm, dotterbolaget Cassøe A/S i Herning Danmark, dotterbolaget Roper Rhodes, inklusive Tavistock och R2, i Bath Storbritannien.