Halvårsrapport Q2 2016

Stabil lönsamhet och förbättrat kassaflöde

Andra kvartalet i sammandrag                           

april-juni 2016                                                  

– Nettoomsättning 108,8 Mkr (114,8)                                  

– Resultat före skatt 13,4 Mkr (13,7)                                 

– Resultat efter skatt 10,5 Mkr (10,7)                                 

– Resultat per aktie 0,50 kr (0,51)       

Delårsperioden i sammandrag

januari-juni 2016                          

– Nettoomsättning 225,1 Mkr (224,3)      

– Resultat före skatt 31,5 Mkr (26,8)

– Resultat efter skatt 24,6 Mkr (21,0)

– Resultat per aktie 1,17 kr (0,99)

Viktiga händelser under andra kvartalet

– Konsumentmarknaden var svagare på grund av ändrade regler för ROT-avdrag

– Försäljningen ökar med 18 procent i Finland, 9 procent i Norge och den svenska marknaden minskade med
   7 procent i lokal valuta.

– Beslutat om nytt showroom i Oslo, öppnar i september