Valberedning utsedd i Svedbergs i Dalstorp AB (publ)

I enlighet med tidigare årsstämmobeslut har styrelseordföranden efter samråd med bolagets tre röstmässigt största aktieägare sammankallat en valberedning.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2023 i Svedbergs i Dalstorp AB (publ) består av följande personer:

Johan Wester, Stena Adactum AB, ordförande
Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring AB
Bengt Belfrage, Nordea Fonder
Anders Wassberg, styrelsens ordförande

Totalt representerar valberedningen 66,6 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2022.

Valberedningens uppgift är bland annat att arbeta fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, arvode till styrelseledamöter och revisorer samt ordförande till en eventuell extra stämma och/eller årsstämma.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som äger rum den 27 april 2023 samt på bolagets hemsida.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan vända sig till styrelsens ordförande Anders Wassberg. Vänligen notera att sista datum för att lämna in förslag är den 28 februari 2023.