Bokslutskommuniké 2023

”Trots en utmanande marknad stärker vi under det fjärde kvartalet såväl brutto- som EBITA-marginalen. Parallellt tar vi fortsatta steg på vår tillväxtresa genom förvärvet av

Läs mer »

Delårsrapport 2023, januari-juni

”Trots en utmanade marknad förbättrar vi bruttomarginalen och kassaflödet samtidigt som Roper Rhodes stärker såväl omsättning som resultat.” Per-Arne Andersson, CEO Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick

Läs mer »

Bokslutskommuniké 2022

”Vi avslutade årets sista kvartal starkt med mer än 50 procent ökning av såväl omsättning som resultat och en förbättrad EBITA-marginal. Lyhörda för marknadens svängningar

Läs mer »

Delårsrapport Q1 januari–mars 2022

Mer än fördubbling av försäljning och resultat Första kvartalet i sammandrag Januari–mars 2022 Nettoomsättning 488,1 Mkr (201,7), en ökning med 142 procent (13 procent organiskt)

Läs mer »

Årsredovisning 2021

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergsgroup.se. Årsredovisningen kommer inte att tryckas utan kan laddas ner

Läs mer »