Svedbergs företrädesemission fulltecknad

PRESSMEDDELANDE – 11 MARS 2022 kl. 08:30 Svedbergs företrädesemission fulltecknad EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN,

Läs mer »

Halvårsrapport 2022, januari-juni

Fortsatt stark utveckling Andra kvartalet Nettoomsättning 471,4 Mkr (219,2), en ökning med 115 procent (6 procent organiskt) EBITA-resultatet 64,6 Mkr (33,1), en ökning med 95

Läs mer »