Halvårsrapport 2024, januari – juni

”Koncernen fortsätter att prestera starkt samtidigt som vi tar viktiga steg mot att säkra ett intressant utgångsläge när marknaderna väl vänder.” Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick

Läs mer »

Bokslutskommuniké 2023

”Trots en utmanande marknad stärker vi under det fjärde kvartalet såväl brutto- som EBITA-marginalen. Parallellt tar vi fortsatta steg på vår tillväxtresa genom förvärvet av

Läs mer »