Bokslutskommuniké januari – december

Fortsatt stark och lönsam tillväxt Fjärde kvartalet i sammandrag oktober–december 2021 Nettoomsättning 280,6 Mkr (185,1), + 52 procent Organisk tillväxt på ca 16 % EBITA-resultat

Läs mer »

Bokslutskommuniké 2019

”Vårt arbetssätt med att stärka helheten genom att fortsatt ge respektive varumärke utrymme att vara trogna sina strategier och upplägg ger gott resultat och skapar

Läs mer »

Bokslutskommuniké 2013

Koncernen januari-december – Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) – Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) – Resultat efter skatt 17,6 Mkr (22,7) – Resultat per aktie

Läs mer »