Extra årsstämma 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (Publ.) Idag, den 30 november 2016, hölls en extra bolagsstämma i Svedbergs i Dalstorp AB (publ),

Läs mer »

Minska våra produkters miljöpåverkan

Att reducera miljöpåverkan från produkter från Svedbergs Group ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Hållbarhetsmål Svedbergs Group

Läs mer »

Minska utsläpp av växthusgaser

Svedbergs Group arbetar för att minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser. Arbetet bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer

Läs mer »

Resurseffektivitet

Genom effektiv användning av resurser bidrar Svedbergs Group till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt nummer 12 – Hållbar

Läs mer »

Ansvarstagande verksamhet

Svedbergs Group strävar efter att bedriva en ansvarstagande verksamhet vilket bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål 3 – God hälsa och välbefinnande, 5 – Jämställdhet, samt

Läs mer »