Trä från hållbart skogsbruk

Hållbarhetsmål

Det är en självklarhet för Svedbergs Group att använda träråvaror från hållbart skogsbruk. Genom att skogen brukas på ett hållbart sätt kan den ge mer råvara samtidigt som vi bevarar viktiga ekosystem. Vårt mål är att all träråvara som används ska komma från miljöcertifierad källa. Under 2022 påbörjar koncernen inköp av fullt spårbar träråvara.

Hållbart skogsbruk

Den pågående skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan. När skog tas ner snabbare än ny skog hinner växa upp, resulterar det i att mängden koldioxid i atmosfären ökar och växthuseffekten blir därmed större.

Frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utveckling mot ett uthålligt skogsbruk i världen, samt skyddande av skogens djur och växter. Genom att använda träråvara från hållbart skogsbruk främjas naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Det bidrar samtidigt till att minska den globala uppvärmningen genom att utsläppen av växthusgaser minskar.

Miljöcertifierad träråvara

Certfieringen av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är ett kvitto på att de produkter koncernen producerar och säljer kommer från skogar som sköts på ett uthålligt sätt.

Alla koncernens leverantörer av trä och träprodukter finns inom Europa. Samtliga träleverantörer utvärderas och måste leva upp till koncernens krav avseende hållbart skogsbruk.

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp och växthusgaser

Läs mer

03

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

04

Resurseffektivitet

Läs mer