Trä från hållbart och uthålligt skogsbruk

Svedbergs Group använder träråvara certifierad enligt hållbara skogsbruksstandarder. Det främjar FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer 15 – Hållbara ekosystem och biologisk mångfald.

Hållbarhetsmål

Svedbergs Group har som mål att all träråvara som används ska vara certifierad enligt hållbara skogsbruksstandarder. Genom att skogen brukas på ett hållbart sätt kan den ge mer råvara samtidigt som viktiga ekosystem skyddas och kolsänkor bevaras i högre grad.

Hållbart skogsbruk

Avverkning av skog påverkar klimatet genom minskad bindning av koldioxid och genom att risken för utarmning av den biologiska mångfalden ökar. Frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utvecklingen av ett hållbart skogsbruk i världen samt för skyddande av skogens djur och växter.

Genom att använda träråvara från hållbart skogsbruk främjas naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Det bidrar samtidigt till att minska den globala uppvärmningen genom
att utsläppen av växthusgaser minskar.

Miljöcertifierad träråvara

Certifieringen av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är kvitton på att de produkter koncernen producerar och säljer kommer från skogar som sköts på ett uthålligt sätt. Svedbergs Group har leverantörer av trä och träprodukter som verkar inom Europa. Samtliga av dessa leverantörer utvärderas och krav ställs att de måste leva upp till koncernens krav avseende hållbart skogsbruk och att endast trä från certifierade källor ska användas.

Leverantörerna måste vara miljöcertifierade för att bli godkända av Svedbergs Group. För att kunna kontrollera att träinnehållet kommer från certifierade skogar måste det vara spårbart i hela tillverkningskedjan. Det är en garanti på att märkningen håller vad den lovar.

01

Ansvarstagande verksamhet

Läs mer

02

Minska utsläpp av växthusgaser

Läs mer

03

Minska våra produkters miljöpåverkan

Läs mer

04

Resurseffektivitet

Läs mer