Minska utsläpp av växthusgaser

Svedbergs Group arbetar för att minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser. Arbetet bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion, samt nummer

Läs mer »

Resurseffektivitet

Genom effektiv användning av resurser bidrar Svedbergs Group till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, samt nummer 12 – Hållbarkonsumtion

Läs mer »

Minska våra produkters miljöpåverkan

Att reducera miljöpåverkan från produkter inom Svedbergs Group ligger i linje med FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – Hållbar konsumtion och produktion. Produkternas miljöpåverkan uppstår

Läs mer »

Ansvarstagande verksamhet

Svedbergs Group lägger stor vikt vid att bedriva en ansvarstagande verksamhet, vilket bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål 3 – God hälsa och välbefinnande, 5 –

Läs mer »