Minska utsläpp och växthusgaser

För att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 och 13 om hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringarna jobbar Svedbergs Group för att

Läs mer »

Resurseffektivitet

Genom effektiv användning av resurser vill Svedbergs Group bidra till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 9 och 12 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt hållbar

Läs mer »

Ansvarstagande verksamhet

Att bedriva en ansvarstagande verksamhet bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål nummer 3, 5 och 8 – god hälsa och välbefinnande, jämställdhet samt anständiga arbetsvillkor och

Läs mer »

Trä från hållbart skogsbruk

Hållbarhetsmål Det är en självklarhet för Svedbergs Group att använda träråvaror från hållbart skogsbruk. Genom att skogen brukas på ett hållbart sätt kan den ge

Läs mer »