Halvårsrapport 2022, januari-juni

Fortsatt stark utveckling Andra kvartalet Nettoomsättning 471,4 Mkr (219,2), en ökning med 115 procent (6 procent organiskt) EBITA-resultatet 64,6 Mkr (33,1), en ökning med 95

Läs mer »

Halvårsrapport Q2 januari – juni 2021

Fortsatt stark lönsam tillväxt Andra kvartalet i sammandrag april–jun 2021 Nettoomsättning 219,2 Mkr (161,9), +35 procent EBITA-resultatet 33,1 Mkr (20,6), +61 procent Jämförelsestörande poster 0,3

Läs mer »

Halvårsrapport Q2 januari – juni 2020

Fortsatt lönsam tillväxt i Svedbergs Group Andra kvartalet i sammandrag april–juni 2020 Nettoomsättning 161,9 Mkr (158,9) +2% EBITA-resultat 20,6 Mkr (18,6) +11% Jämförelsestörande poster belastade

Läs mer »

Halvårsrapport Q2 januari-juni 2019

God lönsamhetsutveckling i kvartalet ” Vi ser nu full effekt av våra genomförda prisökningar. Även den förbättrade produktionseffektiviteten av möbelinsourcingen ger ökad lönsamhet. Koncernens EBITA-resultat

Läs mer »

Halvårsrapport Q2 2016

Stabil lönsamhet och förbättrat kassaflöde Andra kvartalet i sammandrag                            april-juni 2016                                                   – Nettoomsättning 108,8 Mkr (114,8)                                   – Resultat före skatt 13,4 Mkr (13,7)                                  – Resultat

Läs mer »

Delårsrapport Q2 januari-juni 2015

Ökad omsättning och förbättrad lönsamhet Andra kvartalet i sammandrag april-juni 2015 – Nettoomsättning 114,8 Mkr (96,3) – Resultat före skatt 13,7 Mkr (12,1) – Resultat

Läs mer »

Delårsrapport januari-juni 2013

Koncernen april-juni – Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) – Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) – Resultat efter skatt -0,8* Mkr (7,7) – Resultat per aktie

Läs mer »