Halvårsrapport 2022, januari-juni

Fortsatt stark utveckling Andra kvartalet Nettoomsättning 471,4 Mkr (219,2), en ökning med 115 procent (6 procent organiskt) EBITA-resultatet 64,6 Mkr (33,1), en ökning med 95

Läs mer »

Halvårsrapport Q2 januari – juni 2021

Fortsatt stark lönsam tillväxt Andra kvartalet i sammandrag april–jun 2021 Nettoomsättning 219,2 Mkr (161,9), +35 procent EBITA-resultatet 33,1 Mkr (20,6), +61 procent Jämförelsestörande poster 0,3

Läs mer »

Årsredovisning 2020

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergsgroup.se Årsredovisningen kommer inte att tryckas utan kommer att

Läs mer »

Halvårsrapport Q2 januari – juni 2020

Fortsatt lönsam tillväxt i Svedbergs Group Andra kvartalet i sammandrag april–juni 2020 Nettoomsättning 161,9 Mkr (158,9) +2% EBITA-resultat 20,6 Mkr (18,6) +11% Jämförelsestörande poster belastade

Läs mer »

Årsredovisning 2019

Svedbergs årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se. Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla en

Läs mer »

Halvårsrapport Q2 januari-juni 2019

God lönsamhetsutveckling i kvartalet ” Vi ser nu full effekt av våra genomförda prisökningar. Även den förbättrade produktionseffektiviteten av möbelinsourcingen ger ökad lönsamhet. Koncernens EBITA-resultat

Läs mer »

Årsredovisning 2018

Svedbergs årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergs.se (http://www.svedbergs.se). Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som begärt att erhålla

Läs mer »