Delårsrapport Q1 januari–mars 2021

Ökad försäljning och lönsamhet inom samtliga varumärken Första kvartalet i sammandrag januari–mars 2021 Nettoomsättning 201,7 Mkr (169,1), en ökning med 19 procent EBITA-resultatet 28,7 Mkr

Läs mer »

Delårsrapport Q1 2020

”Första kvartalet har visat på en god omsättningsutveckling för koncernen med en tillväxt på 5 procent. ” God omsättningstillväxt med ökad lönsamhet Första kvartalet i

Läs mer »

Delårsrapport Q1 januari-mars 2017

Stark tillväxt och ökat resultat Första kvartalet i sammandrag                Januari-mars 2017 – Nettoomsättning 171,7 Mkr (116,3)                          – EBIT resultat 20,2 Mkr (18,1)                                        – Resultat före

Läs mer »

Delårsrapport Q1, januari – mars 2016

Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt Första kvartalet i sammandrag                januari-mars 2016                                                         – Nettoomsättning 116,3 Mkr (109,5)                                  – Resultat före skatt 18,0 Mkr (13,0)                                    –

Läs mer »

Delårsrapport Q1

Första kvartalet i sammandrag januari-mars 2015 – Nettoomsättning 109,5 Mkr (99,7) – Resultat före skatt 13,0 Mkr (13,3) – Resultat efter skatt 10,2 Mkr (10,3)

Läs mer »

Delårsrapport januari-mars 2014

Koncernen januari-mars                                                       – Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0)                                  – Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1)                                   – Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1)                                  – Resultat per aktie

Läs mer »

Delårsrapport januari – mars 2013

Koncernen januari-mars                          – Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) – Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) – Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6)  – Resultat per aktie

Läs mer »

Delårsrapport januari-mars 2012

Koncernen januari-mars – Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) – Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) – Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) – Resultat per aktie

Läs mer »