Delårsrapport 2023, januari-juni

”Trots en utmanade marknad förbättrar vi bruttomarginalen och kassaflödet samtidigt som Roper Rhodes stärker såväl omsättning som resultat.” Per-Arne Andersson, CEO Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick

Läs mer »

Årsredovisning 2021

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Svedbergs webbplats www.svedbergsgroup.se. Årsredovisningen kommer inte att tryckas utan kan laddas ner

Läs mer »