Bokslutskommuniké 2019

”Vårt arbetssätt med att stärka helheten genom att fortsatt ge respektive varumärke utrymme att vara trogna sina strategier och upplägg ger gott resultat och skapar

Läs mer »

Delårsrapport Q3 2019

“Vi har haft en positiv omsättningsutveckling i kvartalet med en tillväxt på 5 procent jämfört med föregående år.“ God tillväxt i kvartalet TREDJE KVARTALET I

Läs mer »