Visselblåsartjänst för medarbetare och samarbetspartners

Svedbergs Group är måna om att göra rätt och upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i verksamheten så tidigt som möjligt. I Svedbergs Groups visselblåsartjänst kan därför en rapport om misstanke om allvarliga misshållanden lämnas.

Svedbergskoncernen har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar rapporteringssystemet för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av identiteten hos den som lämnar in rapporten. Rapporten är också krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
Skriv av den här länken och skriv in i din webb-läsare. https://whistle.qnister.com/SvedbergsKoncern
Använd inte företagets dator eller nätverk.

Visselblåsartjänst
Information om personuppgiftsbehandling Visselblåsarfunktion