Hållbarhetsmål 2030

För att följa upp våra fem olika fokusområden har vi tagit fram sex olika hållbarhetsmål som vi följer upp. Vi har även fler hållbarhetsindikatorer i vår hållbarhetsplattform som vi mäter varje kvartal eller år. Vårt basår är 2021.

-50%

Minskning av CO2 utsläpp
(Utfall -14,4% mot nettoomsättning)

-35%

Totalt avfall
(Utfall -1% mot nettoomsättning)

›96,5%

Frisknärvaro
(Utfall 97,0%)

20%

Fysiska revisioner av strategiska leverantörer
(Utfall 7%)

100%

Miljöcertifierad träråvara
(Utfall 100%)

100%

Andel förnybar energi
(Utfall 86%)