Aktien

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) inregistrerades på Stockholms Fondbörs den 3 oktober 1997, på O-listan. Introduktionskursen sattes till 16,50 kr per aktie. Introduktionen övertecknades drygt fem gånger. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.


Aktiekapital

Aktiekapitalet i Svedbergs i Dalstorp AB uppgår till 44,2 Mkr fördelat på 35 323 758 B-aktier och varje B-aktie berättigar till en röst.

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick vid 2021 års slut till 6 637 jämfört med 5 030 föregående år. Vid årets slut stod de tio största aktieägarna för motsvarande 64,59 procent av kapitalet och rösterna.

Utdelningspolicy

Styrelsens målsättning är att upp till 50 procent av årets resultat efter skatt kan delas ut till aktieägarna. Aktieutdelningens nivå ska ta hänsyn till bolagets kapitalbehov samt tillväxt och investeringsstrategi, i syfte att skapa framtida aktieägarvärde med stabil finansiell ställning. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0 kr (1,25) per aktie för 2021. Sammanlagd utdelning uppgår därmed till totalt 0 Mkr (26,5). Föreslagen utdelning utgör 0 procent av bolagets resultat efter skatt.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.