Aktien

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) inregistrerades på Stockholms Fondbörs den 3 oktober 1997, på O-listan. Introduktionskursen sattes till 16,50 kr per aktie. Introduktionen övertecknades drygt fem gånger. En börspost uppgår idag till 100 aktier och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.


Aktiekapital

Aktiekapitalet i Svedbergs i Dalstorp AB uppgår till 26,5 Mkr fördelat på 21 200 000 B-aktier och varje B-aktie berättigar till en röst.

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick vid 2019 års slut till 3 728 jämfört med 3 873 föregående år. Vid årets slut stod de tio största aktieägarna för motsvarande 68,8 procent av kapitalet och rösterna.

Utdelningspolicy

Styrelsens utdelningspolicy lyder enligt följande: ”Svedbergs utdelningspolicy avseende ordinarie utdelning är att minst hälften av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Aktieutdelningens nivå skall ta hänsyn till bolagets tillväxt- och investeringsstrategi, i syfte att skapa framtida aktieägarvärde med stabil finansiell ställning”.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.