Aktien

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) inregistrerades på Stockholms Fondbörs den 3 oktober 1997, på O-listan. Introduktionskursen sattes till 16,50 kr per aktie. Introduktionen övertecknades drygt fem gånger. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm – Small Cap.


Aktiekapital

Aktiekapitalet i Svedbergs i Dalstorp AB uppgår till 44,2 Mkr fördelat på 35 323 758 B-aktier och varje B-aktie berättigar till en röst.

Aktieägare

Antalet aktieägare uppgick den 31 Maj 2022 till 5 532 jämfört med 6 637 vid föregående årsskifte. Den 31 Maj 2022 stod de tio största aktieägarna för motsvarande 76,67 procent av kapitalet och rösterna.

SVEDBERGS I DALSTORP AB (PUBL)
De 10 största ägarna - innehavsmässigt per 2022-05-31

 

Namn Antal AK B Innehav (%)  Röster %
STENA ADACTUM AB    14 351 900 40,63% 40,63%
NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND      4 743 671 13,43% 13,43%
IF SKADEFORSAKRING AB (PUBL)      4 046 316 11,45% 11,45%
AVANZA PENSION         792 457 2,24% 2,24%
SVEDBERG, SUNE         758 066 2,15% 2,15%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB         730 279 2,07% 2,07%
SVEDBERG SANDSTRÖM, IDA         501 452 1,42% 1,42%
ANDERSSON LÖFSTRÖM, JOHN         426 238 1,21% 1,21%
NORDEA 1 SICAV         380 856 1,08% 1,08%
WERNHOFF, THOMAS         350 000 0,99% 0,99%
Summa de 10 största ägarna - innehavsmässigt    27 081 235 76,67% 76,67%
Summa övriga ägare      8 242 523 23,33% 23,33%
Summa 2022-05-31    35 323 758 100,00% 100,00%

Utdelningspolicy

Styrelsens målsättning är att upp till 50 procent av årets resultat efter skatt kan delas ut till aktieägarna. Aktieutdelningens nivå ska ta hänsyn till bolagets kapitalbehov samt tillväxt och investeringsstrategi, i syfte att skapa framtida aktieägarvärde med stabil finansiell ställning. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0 kr (1,25) per aktie för 2021. Sammanlagd utdelning uppgår därmed till totalt 0 Mkr (26,5). Föreslagen utdelning utgör 0 procent av bolagets resultat efter skatt.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.