Utskott

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, eventuell internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering, bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Utskottet rapporterar till styrelsen.


Följande personer ingår i revisionsutskottet.

Revisionsutskott Svedbergs Group Susanne Lithander

Susanne Lithander
Ordförande

Revisionsutskott Svedbergs Group Anders Wassberg

Anders Wassberg

Revisionsutskott Svedbergs Group Ingrid Osmundsen

Ingrid Osmundsen

Ersättningsutskott

Ersättningsutskott med uppgift att bland annat bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Utskottet rapporterar till styrelsen

Följande personer ingår i ersättningsutskottet.

Ersättningsutskott Svedbergs Group Anders Wassberg

Anders Wassberg
Ordförande

Ersättningsutskott Svedbergs Group Jan Svensson

Jan Svensson

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.