Styrelsen

Anders Wassberg

Styrelsens ordförande
Född: 1965
Styrelseledamot sedan 2016
Utbildning/erfarenheter: Civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Är idag VD och koncernchef i Stena Adactum. Tidigare VD/koncernchef för Ballingslöv International,  VD och koncernchef för AB Gustaf Kährs och CEO för Beijer Byggmaterial AB.
Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Kährs Holding AB, styrelseledamot Inwido AB , styrelseledamot Envac AB och ledamot Stena Sphere Coordination Group.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 50.000 st.
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Oberoende till företagsledningen men beroende till större ägare.

Anders Wassberg Styrelseordförande Svedbergs Group

Jan Svensson

Styrelseledamot
Född: 1945
Styrelseledamot sedan 2013
Utbildning/erfarenheter: Har sedan 1985 haft ett flertal chefstjänster inom Skandia. Från 1999 till 2006, medlem av IF:s koncernledning, först som Nordenchef Commercial därefter Stabschef för koncernchefen Torbjörn Magnusson.
Andra väsentliga uppdrag: Är sedan 2006 verksam i styrelser i små och medelstora företag bland annat i riskkapitalbolaget Priveq.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 5.000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Ja

Jan Svensson styrelseledamot Svedbergs Group

Ingrid Osmundsen

Född: 1961
Styrelseledamot sedan 2017
Utbildning/erfarenheter: Bachelor of Arts, University of Washington. Är idag Managementkonsult. Tidigare 15 års erfarenhet som styrelseledamot i såväl noterade som onoterade företag, bland annat Nobia, XXL Sport, Vildmark AS, Intersport, Memira, Hövding med flera. Tidigare ledande befattningar inom detaljhandel och grossistverksamhet bland annat Sverigechef för Lindex, VD och Koncernchef Wedins,
VD Day Birger et Mikkelsen, GMM Direktör Nike Europa, Inköpschef Macys USA och COO Claires Europa.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 1530 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Ja

Ingrid Osmundsen  styrelseledamot Svedbergs Group

Susanne Lithander

Styrelseledamot
Född: 1961
Styrelseledamot sedan 2020

Susanne Lithander är född 1961 och är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Susanne är CFO i NCC Group sedan 2019. Tidigare uppdrag var CFO för Billerud/Korsnäs och dessförinnan blanda annat flera olika roller inom Ericsson. Hon har inga andra externa styrelseuppdrag i nuläget.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 1200 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Ja

Susanne Lithander styrelseledamot Svedbergs Group

Kristoffer Väliharju

Styrelseledamot
Född: 1975
Styrelseledamot sedan 2020

Kristoffer Valiharju är född 1975. Kristoffer är CEO i CDON.COM sedan 2018. Han har dessförinnan innehaft ett antal chefsbefattningar inom Dustin Group och Dell. Kristoffer har inga andra externa styrelseuppdrag i nuläget.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 2300 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Ja

Kristoffer Valiharju Styrelseledamot Svedbergs Group

Joachim Frykberg

Styrelseledamot
Född: 1970
Styrelseledamot sedan 2021

B. Sc. i International Marketing från Karlstads universitet. Joachim är sedan 2019 CEO för Jula Holding. Han har sedan 2002 varit verksam i Jula koncernen. Joachim har inga externa styrelseuppdrag i dagsläget.
Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev juridisk person): 3000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st
Oberoende enligt koden: Ja

Leif Dahl

Styrelseledamot utsedd av personalen
Född 1964
Styrelseledamot sedan 2010
Aktieinnehav i Svedbergs: 1192 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Leif Dahl styrelseledamot utsedd av styrelsen Svedbergs Group

Anna Westin

Styrelseledamot utsedd av personalen 
Född 1983
Styrelseledamot sedan 2021
Aktieinnehav i Svedbergs: 792 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Anna Westin styrelseledamot utsedd av styrelsen Svedbergs Group

Revisor

Vid årsstämman 2020 valdes revisionsbolaget Deloitte AB
till revisor med Maria Ekelund som huvudansvarig.

Maria Ekelund

Auktoriserad revisor
Född 1970
Auktoriserad revisor Deloitte AB 
Ordinarie 

Uppdaterad: 2022-03-10 07:38

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.