Ledande befattningshavare

Per-Arne Andersson Koncernchef Svedbergs Group

Per-Arne Andersson

Koncernchef Svedbergs Group
Född: 1970
Anställd sedan: 2019
Utbildning:
Civilekonom, Högskolan i Jönköping
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
VD och Koncernchef i Kinnarps koncernen,
VD i CC Höganäs byggkeramik AB.
Aktieinnehav i Svedbergs: 60 055 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 160 000 st

Mats Lundmark CFO Svedbergs Group

Mats Lundmark

CFO Svedbergs Group
Född: 1962
Anställd sedan: 2021
Utbildning:
Ekonomexamen, Linköpings Universitet.
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
CFO i Strömsholmen/Barnes FMC,
Finansdirektör i Isaberg Rapid och
Finanschef i Recticel Norden & Baltikum.
Aktieinnehav i Svedbergs: 1666 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 37 000 st

Thomas Elvlin VD Svedbergs Bad AB

Thomas Elvlin

VD Svedbergs Bad AB
Född: 1968
Anställd sedan: 2021
Utbildning:
Marknadsekonom, Eductus (IHM) Business School.
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelsesuppleant i Easyform AB.
Bakgrund:
VD i Itab Shop Concept Sverige
och VD i Stiga AB.
Aktieinnehav i Svedbergs: 9175 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 25 000 st

Thomas Gunnarsson

Thomas Gunnarsson

VD i Macro Design AB
Född: 1964
Anställd sedan: 2021
Utbildning: Civilekonomexamen
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
Supply Chain Director Kinnarps AB,
VD Rosenqvist Maskin AB
Aktieinnehav i Svedbergs: 7136 st. 
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st.

Michael Cassøe VD Cassøe AS

Michael Cassøe

VD Cassoe AS
Född: 1974
Anställd sedan:
Cassøe 2008 / Svedbergs Group 2020
Utbildning:
HHX (Handelsskole).
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
VD i DFI
Aktieinnehav i Svedbergs: 230.000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 37 000 st

Leigh Leather Svedbergs Group

Leigh Leather

Managing Director, Roper Rhodes Ltd
Född: 1969
Anställd sedan: 2013
Utbildning:
Warwick Business School, Exec MBA program, Chartered Institute of Marketing: Marketing of Industrial Products, Rainham Mark Grammar School, Howard Grammar School
Bakgrund:
Managing Director – Roper Rhodes Ltd, Group Sales Director – Roper Rhodes Ltd, Business Director – Kohler Company, Vice President Sales & Marketing - Grohe AG, Asia Pacific, Head of National Accounts – Kohler Mira Ltd
Aktieinnehav i Svedbergs: 5886 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Uppdaterad: 2022-09-09 10:50

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.