Ledande befattningshavare

Per-Arne Andersson Koncernchef Svedbergs Group

Per-Arne Andersson

Koncernchef Svedbergs Group
Född: 1970
Anställd sedan: 2019
Utbildning:
Civilekonom, Högskolan i Jönköping
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
VD och Koncernchef i Kinnarps koncernen,
VD i CC Höganäs byggkeramik AB.
Aktieinnehav i Svedbergs: 25 000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 160 000 st

Mats Lundmark CFO Svedbergs Group

Mats Lundmark

CFO Svedbergs Group
Född: 1962
Anställd sedan: 2021
Utbildning:
Ekonomexamen, Linköpings Universitet.
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
CFO i Strömsholmen/Barnes FMC,
Finansdirektör i Isaberg Rapid och
Finanschef i Recticel Norden & Baltikum.
Aktieinnehav i Svedbergs: 1000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 37 000 st

Thomas Elvlin VD Svedbergs Bad AB

Thomas Elvlin

VD Svedbergs Bad AB
Född: 1968
Anställd sedan: 2021
Utbildning:
Marknadsekonom, Eductus (IHM) Business School.
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Kopernicus AB och
Styrelsesuppleant i Easyform AB.
Bakgrund:
VD i Itab Shop Concept Sverige
och VD i Stiga AB.
Aktieinnehav i Svedbergs: 2885 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 25 000 st

Sofia Fagerberg VD i Macro Design AB

Sofia Fagerberg

VD i Macro Design AB
Född: 1971
Anställd sedan 2021
Utbildning: 
Executive MBA
Andra väsentliga uppdrag:
Bakgrund:
Global Sales & Marketing Dir. - Trioplast consumer packaging
Global Marketing Mgr. - Perstorp Group
CCO - Woody Bygghandel
Aktieinnehav i Svedbergs: 0 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st.

Michael Cassøe VD Cassøe AS

Michael Cassøe

VD Cassoe AS
Född: 1974
Anställd sedan:
Cassøe 2008 / Svedbergs Group 2020
Utbildning:
HHX (Handelsskole).
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
VD i DFI
Aktieinnehav i Svedbergs: 90 000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 37 000 st

Uppdaterad: 2021-08-27 07:28

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.