Ledande befattningshavare

Per-Arne Andersson

Koncernchef Svedbergs Group
Född: 1970
Anställd sedan: 2019
Utbildning:
Civilekonom, Högskolan i Jönköping
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Framery OY.
Bakgrund:
VD och Koncernchef i Kinnarps koncernen,
VD i CC Höganäs byggkeramik AB.
Aktieinnehav i Svedbergs: 25 000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 100 000 st

Mats Lundmark

CFO Svedbergs Group
Född: 1962
Anställd sedan: 2021
Utbildning:
Ekonomexamen, Linköpings Universitet.
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
CFO i Strömsholmen/Barnes FMC,
Finansdirektör i Isaberg Rapid och
Finanschef i Recticel Norden & Baltikum.
Aktieinnehav i Svedbergs: 1000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Per-Arne Andersson

Tf VD Svedbergs
Född: 1970
Anställd sedan: 2019
Utbildning:
Civilekonom, Högskolan i Jönköping
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Framery OY.
Bakgrund:
VD och Koncernchef i Kinnarps koncernen,
VD i CC Höganäs byggkeramik AB.
Aktieinnehav i Svedbergs 25 000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs 100 000 st.

Thomas Elvlin

VD i Macro Design AB
Anställd sedan: 2021
Utbildning:
Marknadsekonom, Eductus (IHM) Business School.
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Kopernicus AB och
Styrelsesuppleant i Easyform AB.
Bakgrund:
VD i Itab Shop Concept Sverige
och VD i Stiga AB.
Aktieinnehav i Svedbergs: 2000 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Michael Cassøe

VD Cassoe AS
Född: 1974
Anställd sedan:
Cassøe 2008/Svedbergs
Group 2020
Utbildning:
HHX (Handelsskole).
Andra väsentliga uppdrag: -
Bakgrund:
VD i DFI
Aktieinnehav i Svedbergs: 51 069 st
Teckningsoptioner i Svedbergs: 0 st

Uppdaterad: 2021-03-22 17:32

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.