Marknad & Trender Svedbergs Group

Marknad & Trender

Marknadstrender

Samhället förändras konstant och Svedbergs Group följer med i den förändringen – det är viktigt för oss att förstå vår omvärld. De trender som påverkar oss mest i dag är omställningen till ett hållbart samhälle, digitaliseringen och det ökade behovet av att ta hand om sitt hem – ”cocooning”.

Hållbara lösningar

Efterfrågan på hållbara lösningar växer i takt med att samhället ställer om och påverkar alla marknader där Svedbergs Group verkar. För att fortsätta vara relevanta för alltmer medvetna konsumenter är det viktigt att ta ansvar genom hela verksamheten. Genom dialog med omvärld och intressenter kan viktiga signaler rörande hållbarhetsfrågor fångas upp. Att inkludera hållbarhet i designprocessen är en nyckel till en fortsatt lönsam verksamhet – i dag och än mer framöver. Svedbergs Group har en hög andel egen produktion vilket ger oss en god kontroll och möjlighet att utveckla hållbara processer och system.

Cocooning

Begreppet ”cocooning” fångar upp den förstärkta viljan att ta hand om sitt hem, vilket är en långsiktig trend som accelererat under coronapandemin, och som har fortsatt att prägla konsumenternas beteende. Mer tid spenderad i hemmet och ett behov av att trivas i sitt hem gagnar Svedbergs Group, då det ökar intresset för renoveringar av badrummet.

Digitalisering

Digitaliseringen genomsyrar hela samhället och påverkar oss alla. Nya möjligheter och behov hos konsumenterna behöver inkorporeras i utformningen av vår verksamhet. Affärer kan i hög utsträckning genomföras helt digitalt och det ställer nya krav på hur vi tänker kring marknadsföring och försäljning. Digitaliseringens möjligheter påverkar också Svedbergs Groups arbete inom produktutveckling och automatisering av produktionsteknik.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.