Hållbarhetsstrategi

Trä från hållbart skogsbruk

Att använda träråvaror från ett hållbart skogsbruk är en självklarhet för Svedbergs Group. Genom att bruka skogen på ett bra och hållbart sätt kan den ge mer råvara samtidigt som ekosystemen bevaras.

Hållbart skogsbruk

Den pågående skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan. När skog tas ner snabbare än ny skog hinner växa upp resulterar det i att mängden koldioxid i atmosfären ökar och växthuseffekten blir därmed större.

Frivillig skogscertifiering är ett av flera viktiga redskap för utvecklingen mot ett uthålligt skogsbruk i världen samt skyddandet av skogens djur och växter. Genom att använda träråvara från hållbart skogsbruk främjas naturliga livsmiljöer och biologisk mångfald. Det bidrar samtidigt till att minska den globala uppvärmningen genom att utsläppen av växthusgaser minskar.

Miljöcertifierad träråvara

Koncernens mål är att all inköpt träråvara ska komma från miljöcertifierad källa. Certifiering av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är ett kvitto på att de produkter koncernen producerar och säljer kommer från skogar som sköts på ett bra och uthålligt sätt.

Alla koncernens leverantörer av trä och träprodukter finns inom Europa. Samtliga träleverantörer utvärderas och måste leva upp till koncernens krav avseende hållbart skogsbruk.

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsorganisation

Vårt val för en mer hållbar värld

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss. Det är vår övertygelse att investeringar i hållbarhet är en förutsättning för att skapa en långsiktigt lönsam och ansvarsfull verksamhet

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.