Hållbarhetsstrategi

Minska våra produkters miljöpåverkan

Att reducera miljöpåverkan av våra produkter går i linje med FN:s globala hållbarhetsmål nummer 12 – hållbar konsumtion och produktion. Vi jobbar med frågan på tre fronter.

Hållbarhetsmål

Svedbergs Group jobbar med målet att, redan i designprocessen och sedan genom hela produktionen, hitta lösningar som förlänger produkternas liv. Produkterna påverkar miljön genom hela värdekedjan. Svedbergs Group jobbar aktivt med att identifiera de insatser som kan göra störst skillnad för miljön. För att minska våra produkters miljöpåverkan jobbar vi på tre fronter. Den första är att utveckla cirkulära kvalitetsprodukter som får ett långt liv. De två andra är dels miljömärkning av produkter, dels att hålla en hög andel egen produktion, vilket ger kontroll på energiförbrukning och minskar behovet av transporter.

Cirkulär design

Svedbergs Group jobbar med att inkorporera cirkulära designprinciper från start i produktutvecklingen. 2022 utvecklar vi arbetet med att ta fram cirkulära designflöden. Vi kommer ta fram en cirkulär checklista för användning vid produktutveckling samt beskriva våra cirkulära designprinciper i vår designmanual.

Hållbar design

Att tillverka och sälja kvalitetsprodukter som får ett långt liv är ett mycket effektivt sätt att minska vår miljöpåverkan. Vi har inlett ett samarbete med White Arkitekter för att utveckla vårt arbete med cirkulär design. Att kunna byta ut delar av produkter utan att kassera en hel produkt är en utveckling som badrumssegmentet är på väg emot. Vi har påbörjat utvecklingen av sortimentet i den riktningen och en del av produkterna är redan anpassade för att kunna renoveras utan att helt bytas ut.

Ett viktigt steg i denna inriktning är att vi under 2021 introducerade reservdelsshopen i Norge, Danmark och Finland, utöver den redan existerande shopen i Sverige. Reservdelsshopen är en online-butik för reservdelar till Svedbergs produkter, vilket underlättar för konsumenter att byta ut enstaka delar i en produkt och därmed förlänga dess liv.

Hög andel egen produktion

Omkring 65 procent av koncernens tillverkning sker i egna fabriker. Det ger en god kontroll av värdekedjan, arbetsförhållanden och produktionsmiljö samt minskad miljöpåverkan av transporter.
Produktionsanläggningarna ligger i Dalstorp och Laholm. Anläggningen i Dalstorp är ISO-certifierad för både miljö och kvalitet enligt ISO 9001 och ISO 14001. I vår produktion mäts och rapporteras löpande vatten- och energiförbrukning samt användning av miljöfarliga
produkter.

Miljömärkning av produkter

Svedbergs Group arbetar löpande med att se över befintliga miljömärkningar av produkter och anpassa processer för att leva upp till relevanta certifieringar. Produkter registreras i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanens Husproduktportal. I förekommande fall är sortimentet även märkt med CE-märkning och S-märkning, vilket innebär att de uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Delar av sortimentet är miljömärkt och ambitionen är att öka den andelen. Svensk byggvarudeklaration eller motsvarande i Norge, Finland och Danmark, innehåller information kring produkten och dess innehåll, och finns att tillgå på förfrågan.

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar, samt koncernens uppförandekod. Tillsammans utgör det fundamentet för hur organisationen ska bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Hållbarhetsorganisation

Vårt val för en mer hållbar värld

Vårt arbete med hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten, från idé och design till återvinning. Svedbergs kvalitetsprodukter lever länge och bidrar både till lönsamma affärer och samhällsnytta.

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.