Hållbarhetsstrategi

Minska våra produkters miljöpåverkan

Bolagen i Svedbergs Group utvecklar, tillverkar och säljer produkter för det kompletta badrummet. Genom värdekedjan påverkar verksamheten såväl människor som miljö direkt genom egen produktion och tillverkning men också indirekt via leverantörer. Koncernen arbetar för att minska sin påverkan genom hela värdekedjan, vilket skapar goda förutsättningar att designa och utveckla cirkulära produkter samt verka för en ansvarsfull affärsmodell.

Design och produktutveckling

Hållbarhetsaspekter beaktas i samtliga delar av verksamheten och börjar redan i produktutvecklingsstadiet. Här sker ett förebyggande arbete för att minska den yttre miljöpåverkan och säkerställa kvalitativa produkter som håller länge. Att designa och framställa produkter med ett cirkulärt tänk blir allt viktigare och genomsyrar design och produktutvecklingsarbetet.

Kontroll och flexibilitet i egen produktion

Cirka 75 procent av allt koncernen säljer tillverkas i egna fabriker. Genom egen produktion skapas en närhet till kunder och god kontroll över hela värdekedjan. Att ha egen tillverkning i Sverige möjliggör för koncernen att erbjuda innovativa och kvalitativa produkter på ett konkurrenskraftigt sätt och samtidigt arbeta för att hitta flexibla och kundanpassade lösningar för att minska den påverkan verksamheten har på omvärlden.

Koncernen har två produktionsanläggningar belägna i Dalstorp och Laholm. I Dalstorp sker tillverkning av badrumsmöbler, duschar och montering av övriga produkter vilket innebär en avancerad produktionsprocess och hantering av råmaterial som plåt, trä, och glas. Fabriken i Laholm fokuserar på duschtillverkning.

Fokus på kvalitet

I fabrikerna sker ett systematiskt arbete för att säkerställa att produkterna framställs så resurseffektivt, miljö- och klimatsmart som möjligt. Produktionsanläggningen i Dalstorp är ISO-certifierad för både miljö och kvalitet enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringen är ett erkännande för koncernens arbete med att upprätthålla god kontroll över både kvaliteten på verksamheten och arbetet med att minska den miljöpåverkan som den medför.

Verksamheten i samtliga bolag följs upp kontinuerligt för att säkerställa att gällande lagar, föreskrifter, tillståndsvillkor och övriga bindande krav uppfylls. Svedbergs Group ställer höga krav på produkternas kvalitet och kvalitetsbristkostnaden mäts och följs upp månadsvis.

För att minimera risken att produkter som inte lever upp till de krav som koncernen ställer transporteras till kunder genomförs löpande kvalitetskontroller och produktrevisioner. Alla badrumsmöbler monteras i fabriken för att säkerställa funktion, kvalitet och säkerhet. Genom att stoppa varor som inte lever upp till kraven innan de transporteras undviks onödig frakt och antalet reklamationer reduceras, vilket ökar effektiviteten, reducerar onödiga kostnader och minskar negativ miljöpåverkan.

Miljömärkning av produkter

Marknadsintresset för hållbarhetscertifieringar och produktmärkningar är stort och kraven från kunder ökar. För att möta dessa krav arbetar Svedbergs Group aktivt med att registrera produkter i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanens Husportal. I förekommande fall är sortimentet även märkt med CE-märkning och S-märkning, vilket innebär att de uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Delar av sortimentet är miljömärkt och ambitionen är att öka andelen miljömärkta produkter.

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsorganisation

Vårt val för en mer hållbar värld

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss. Det är vår övertygelse att investeringar i hållbarhet är en förutsättning för att skapa en långsiktigt lönsam och ansvarsfull verksamhet

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.