Hållbarhetsstrategi

Minska utsläpp av växthusgaser

För att minimera utsläppen av växthusgaser och därmed bekämpa klimatförändringarna verkar Svedbergs Group för att minska sin miljöpåverkan från transporter och affärsresor.

Transporter av varor

Svedbergs Group utför inga egna transporter av gods utan anlitar externa transportörer. I syfte att säkerställa effektiva transporter ställer koncernen tydliga krav på sina transportleverantörer och deras miljöprofil.

Under året har ett arbetssätt för att kunna genomföra så kallade bulkfrakter implementerats, vilket möjliggjort en ökad fyllnadsgrad, minskat mängden emballage och bidragit till mer kostnadseffektiva och kundanpassade logistiklösningar. Svedbergs Group arbetar även för att samordna frakter exempelvis genom samfrakt av varor till koncernens olika bolag och genom samfrakt av varor från olika leverantörer.

För att minska utsläpp från transporter av avfall används effektiva avfallskomprimatorer. Målet är att koncernens koldioxidutsläpp i förhållande till nettoomsättning ska minska med 20 procent från 2018 till 2025.

Klimatsmarta möten och resor

Koncernen arbetar även för att minska utsläppen från affärsresor genom att prioritera miljövänliga alternativ och digitala lösningar. Koncernens resepolicy innehåller riktlinjer och principer som ska beaktas av samtliga medarbetare vid affärsresor.

Under 2020 har tjänstebilspolicyn setts över för att göra det mer förmånligt för medarbetare att välja el- eller hybridbil. Under året har även laddstolpar till elbilar satts upp utanför koncernens lokaler.

Effekterna av coronapandemin har påskyndat den digitala omställningen vilket inneburit färre affärsresor och mer effektiva möten. Det förändrade resebeteendet har bidragit till att koncernens affärsresor minskat med cirka 20 procent under året.

Så styrs koncernens hållbarhetsarbete

Svedbergs Groups hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030, FN:s Global Compact, lagar och förordningar samt koncernens uppförandekod.

Hållbarhetsorganisation

Vårt val för en mer hållbar värld

Att skapa hållbara produkter som består år efter år är en självklarhet för oss. Det är vår övertygelse att investeringar i hållbarhet är en förutsättning för att skapa en långsiktigt lönsam och ansvarsfull verksamhet

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.