Delårsrapport Q3 januari-september 2020

VD-kommentar: Stabil tillväxt i utmanande tider Fortsatt stark resultatutveckling   Tredje kvartalet i sammandrag juli–september 2020 Nettoomsättning uppgick till 133,4 Mkr (128,5), en ökning med 4

Läs mer »

Delårsrapport Q3 2019

“Vi har haft en positiv omsättningsutveckling i kvartalet med en tillväxt på 5 procent jämfört med föregående år.“ God tillväxt i kvartalet TREDJE KVARTALET I

Läs mer »

Delårsrapport Q3 januari-september 2016

Förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde  Tredje kvartalet i sammandrag juli-september 2016 – Nettoomsättning 95,2 Mkr (96,5) – Resultat före skatt 12,6 Mkr (11,3) – Resultat

Läs mer »

Delårsrapport januari-september 2015

Stark tillväxt, ökande orderstock, bättre resultat men tyngs av valutaeffekter Tredje kvartalet i sammandrag     Delårsperioden i sammandrag juli-september 2015                                  januari-september 2015           – Nettoomsättning 96,5 Mkr

Läs mer »