Delårsrapport Q1 januari–mars 2022

Mer än fördubbling av försäljning och resultat Första kvartalet i sammandrag Januari–mars 2022 Nettoomsättning 488,1 Mkr (201,7), en ökning med 142 procent (13 procent organiskt)

Läs mer »