Delårsrapport 2023, januari-juni

”Trots en utmanade marknad förbättrar vi bruttomarginalen och kassaflödet samtidigt som Roper Rhodes stärker såväl omsättning som resultat.” Per-Arne Andersson, CEO Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick

Läs mer »

Bokslutskommuniké 2022

”Vi avslutade årets sista kvartal starkt med mer än 50 procent ökning av såväl omsättning som resultat och en förbättrad EBITA-marginal. Lyhörda för marknadens svängningar

Läs mer »

Delårsrapport Q1 januari–mars 2022

Mer än fördubbling av försäljning och resultat Första kvartalet i sammandrag Januari–mars 2022 Nettoomsättning 488,1 Mkr (201,7), en ökning med 142 procent (13 procent organiskt)

Läs mer »