Halvårsrapport 2022, januari-juni

Fortsatt stark utveckling Andra kvartalet Nettoomsättning 471,4 Mkr (219,2), en ökning med 115 procent (6 procent organiskt) EBITA-resultatet 64,6 Mkr (33,1), en ökning med 95

Läs mer »

Bokslutskommuniké januari – december

Fortsatt stark och lönsam tillväxt Fjärde kvartalet i sammandrag oktober–december 2021 Nettoomsättning 280,6 Mkr (185,1), + 52 procent Organisk tillväxt på ca 16 % EBITA-resultat

Läs mer »

Delårsrapport Q1 januari–mars 2021

Ökad försäljning och lönsamhet inom samtliga varumärken Första kvartalet i sammandrag januari–mars 2021 Nettoomsättning 201,7 Mkr (169,1), en ökning med 19 procent EBITA-resultatet 28,7 Mkr

Läs mer »

Delårsrapport Q3 januari-september 2020

VD-kommentar: Stabil tillväxt i utmanande tider Fortsatt stark resultatutveckling   Tredje kvartalet i sammandrag juli–september 2020 Nettoomsättning uppgick till 133,4 Mkr (128,5), en ökning med 4

Läs mer »