Stena Adactum AB offentliggör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende dess kontanta budpliktserbjudande till aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB

 

För mer information hänvisas till Stena Adactums pressmeddelande

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.