Stena Adactum AB har erhållit erforderligt konkurrensrättsligt godkännande för det kontanta budpliktserbjudandet till aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB och förklarar därmed erbjudandet ovillkorat

 

För mer information hänvisas till Stena Adactums pressmeddelande

Svedbergs Group

Internet Explorer stöds inte som webbläsare. Vänligen kom tillbaka och besök vår webbplats med en annan webbplats.